Volvo Polska laureatem Srebrnego Listka CSR tygodnika Polityka

Firma Volvo Polska została laureatem Srebrnego Listka CSR tygodnika Polityka. Wyróżnienie zostało przyznane w wyniku ankietowego badania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w największych polskich przedsiębiorstwach.
Srebrny Listek CSR
Srebrny Listek CSR
Laureaci Srebrnych Listków CSR

Ankieta dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu za 2017 rok została przeprowadzona wśród polskich firm już siódmy raz przez tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tak jak w poprzednich edycjach, zestawienie bazowało na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu obszarach: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Analiza tegorocznych ankiet dotyczących działań przedsiębiorstw w 2017 r. pozwoliła wyłonić 66 firm (spośród 115 bioracych udział w ankiecie), które otrzymały Listki CSR POLITYKI.

Analiza ankiet pokazała, że większa liczba wskazań niż w poprzednich latach dotyczy całościowego i proaktywnego zarządzania etyką w organizacji oraz działań w oparciu o zdefiniowane i zakomunikowane wszystkim pracownikom wartości. Ankieta pokazała też, że firmy najczęściej wykorzystują rozwiązania dotyczące kompleksowego zarządzania personelem, w tym stosowania różnych rodzajów benefitów. Równie ważne są dla nich: dobre relacje z konsumentami i partnerami biznesowymi; wspieranie lokalnej społeczności na terenie, na którym firmy działają. Większość firm (ponad 80 proc.) potwierdziła sformalizowane podejście do zarządzania sprawami związanymi z ochroną środowiska.

Firma Volvo Polska uczestniczy w ankietowym badaniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu prawie od początku istnienia inicjatywy związanej z przyznawaniem Listków CRS Polityki. W tym roku po raz szósty zdobyła Srebrny Listek CSR, potwierdzając tym samym, że zrównoważony rozwój w zakresie rozwiązań transportowych, a także w dbałość o środwisko, o lokalną spłeczność i o pracowników to niezmiennie od wielu lat bardzo istotne elementy działalności firmy.

Przykładając ogromną wagę do troski o środowisko naturalne, Volvo Polska kupuje 100% energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł, a w halach produkcyjnych oraz biurach stosuje inteligentne rozwiązania w zakresie oszczędności energii, wody czy ograniczenia emisji CO2.

W swojej wrocławskiej fabryce Volvo produkuje autobusy hybrydowe, hybrydowo-elektryczne i elektryczne, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom wielu europejskich miast prowadzących zdecydowaną politykę wdrażania ekologicznych środków transportu publicznego.

Jako jeden z najwiekszych światowych producentów,  posiadając długą tradycję w zakresie bezpieczeństwa drogowego, firma stosuje w swoich autobusach i samochodach ciężarowych szereg innowacyjnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. Dzieli się też wiedzą, prowadząc szkolenia, np. dla kierowców samochodów ciężarowych, służące podnoszeniu ich kompetencji, a tym samym zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowników dróg. Pracownicy firmy angażują się natomiast w promowanie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym poprzez prowadzenie w szkołach i przedszkolach warsztatów w ramach opracowanej przez Volvo kampanii Stop Look Wave (Zatrzymaj się Popatrz Pomachaj). Działając na polu edukacji Volvo Polska współpracuje też z uczelniami, m.in. z Politechniką Wrocławską, w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz w rozwoju programów dydaktycznych, obejmujących m.in. praktyki i staże studenckie.

Volvo Polska zapewnia swoim pracownikom stabline zatrudnienie oraz wiele możliwości szkoleń i rozwoju kariery zawodowej. Jednocześnie firma stawia na równowagę między rozwojem zawodowym a życiem osobistym. Przykładem podejmowanych działań mogą być realizowane przez cały rok programy profilaktyki zdrowotnej, liga sportowa umożliwiająca pracownikom uczestnictwo w wielu dyscyplinach, usytuowane przy firmie tereny zielone z boiskami spotowymi, ścieżkami dla biegaczy i siłownią na powietrzu, a także miejscami do wypoczynku przy grillu. Zachowaniu równowagi i dobrej atmosferze pracy służą też prowadzone przez firmę we współpracy z pracownikami działania na rzecz społeczności lokalnych, m.in. program wolontariatu pracowniczego oraz inicjatywy podejmowane z myślą o środowisku naturalnym.

25 maja 2018 r.

Więcej informacji na temat Listków CSR:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1749362,1,podsumowanie-vii-edycja-listkow-csr-polityki.read

https://www.youtube.com/watch?v=Gl59Hz62Y3c

Więcej informacji na temat działań Volvo Polska w zakresie społecznej odpowiedzialności: http://www.volvogroup.pl/pl-pl/about-us/csr-and-stainability/social-responsibility.html