Rozwój działalności biznesowej i społeczeństwa

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne Grupy Volvo wyraża się w działaniach tworzących wspólne wartości, pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, przekazywaniu darowizn i wspieraniu społeczności. Obejmuje ono także podejmowanie inicjatyw związanych z Korporacyjną odpowiedzialnością społeczną (Corporate Social Responsibility, CSR), nawiązywanie strategicznej współpracy i zachęcanie pracowników do działalności wolontaryjnej.

Dla Grupy Volvo tworzenie wspólnej wartości obejmuje zarówno rozwój naszej działalności jak i społeczeństwa. Zwiększamy naszą konkurencyjność, jednocześnie poprawiając warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne społeczeństw, w których działamy. Największe możliwości osiągnięcia obopólnych korzyści rodzą się tam, gdzie interakcje pomiędzy naszą działalnością a społeczeństwem są najbardziej znaczące. Dlatego wybraliśmy obszary, na których koncentrujemy uwagę. Są to:

  • Edukacja i rozwój umiejętności
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i miejscu pracy
  • Zrównoważony rozwój środowiska

W obrębie tych obszarów starannie wybieramy działania związane z naszą wizją, celami biznesowymi i kluczowymi kompetencjami, a także z potrzebami lokalnych społeczności. 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscu pracy

Grupa Volvo prowadzi programy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscu pracy przeznaczone dla kierowców i operatorów na całym świecie.

Nasza kampania na rzecz bezpieczeństwa na drogach – Stań, Popatrz, Pomachaj – jest skierowana do zawodowych kierowców, dzieci w wieku szkolnym i lokalnych społeczności. Program, w którym są wykorzystywane specjalne zestawy szkoleniowe, promuje wśród dzieci wiedzę o bezpiecznych zachowaniach w ich środowisku.

Podobnie jak program Stań, Popatrz, Pomachaj, również kampania Volvo Truck Patrz i bądź widoczny ma na celu poprawę wiedzy o możliwych interakcjach niechronionych użytkowników dróg i samochodów ciężarowych w ruchu drogowym. Inicjatywa koncentruje się szczególnie na rowerzystach i uczniach powyżej 12 roku życia.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscu pracy, przeczytaj nasz Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (PDF, 10,7 MB).

Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój środowiska

Grupa Volvo od dawna jest partnerem WWF i programu Climate Savers tej organizacji. Podejmujemy zdecydowane działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Grupa Volvo jest także organizatorem akcji Construction Climate Challenge, do której są zapraszane zainteresowane podmioty oraz decydenci z różnych obszarów i szczebli branży budowlanej, by wspólnie działać na rzecz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Grupa Volvo nieustannie pracuje nad zmniejszeniem oddziaływania na środowisko swojej działalności i dąży do opracowywania produktów coraz bardziej przyjaznych dla środowiska, które są pionierami bardziej zrównoważonej branży pojazdów użytkowych.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach Grupy Volvo w obszarze zrównoważonego rozwoju, przeczytaj nasz Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (PDF, 10,7 MB) lub skorzystaj z linku poniżej.

Troska o środowisko naturalne

Edukacja i rozwijanie umiejętności

Na całym świecie Grupa Volvo prowadzi wiele programów szkoleń zawodowych zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych. W tych programach skupia się na szkoleniach zawodowych dla techników, mechaników, kierowców, operatorów i pracowników fabryk, wyposażając ich w umiejętności odpowiednie do ról w branży transportowej i budowlanej.

W wielu krajach branże transportowa i budowlana borykają się z brakami ludzi o odpowiednich kompetencjach, więc nasze programy szkoleń zawodowych poprawiają szanse znalezienia zatrudnienia wśród lokalnych społeczności, a nam umożliwiają długoterminowy rozwój działalności.

W ostatnich latach Grupa Volvo podjęła strategiczne zobowiązanie wspierania szkoleń zawodowych w Afryce we współpracy ze strategicznymi partnerami. Do tej pory założyliśmy szkoły w Maroku, Zambii i Etiopii.

Przeczytaj więcej o ośrodkach szkoleniowych w Afryce

Historie ze świata

Pobierz

Raport roczny Grupy Volvo za rok 2021

Przeczytaj więcej o rozwoju dzialalności biznesowej i społeczeństwa w sprawozdaniu rocznym.