Tredje kvartalet 2001

Tredje kvartalet 2001

Den besvärliga marknadssituationen har medfört ett otillfredsställande resultat för koncernen. Trots den svaga resultatutvecklingen har vårt arbete med att förbättra kassaflödet gett resultat, och koncernen uppvisar ett positivt kassaflöde i det tredje kvartalet.   För att stärka Volvos resultat och intjäningsförmåga genomförs nu en rad aktiviteter i alla delar av koncernen.

Documents