Volvokoncernens löner och förmåner

Det finns många fördelar med att arbeta inom Volvokoncernen. Utöver Volvokoncernens konkurrenskraftiga löner och landspecifika förmåner kommer du att arbeta i ett värdedrivet företag där din röst blir hörd och dina idéer värderas. Tillsammans arbetar vi för att skapa en bra karriär för dig!

Undrar du hur det är att vara anställd inom Volvokoncernen?

Vilka löner och förmåner finns inom Volvokoncernen?

 • Höga prestationer över tid lönar sig inom Volvo. I syfte att stimulera personlig utveckling och delaktighet tillämpar vi en individuell, prestationsbaserad lön i kombination med lokala ersättningssystem. Våra medarbetare ska känna att de får en konkurrenskraftig lön inom Volvokoncernen!
   
 • De flesta medarbetare ingår i ett individuellt eller kollektivt bonusprogram och när det går bra för Volvokoncernen finns dessutom ett vinstdelningsprogram.
   
 • Vi förvaltar pensionspengar för anställda och tidigare anställda som har pensionspengar i Volvo Pensionsstiftelse och Volvo Pensionsstiftelse A:II. På följande två länkar kan du som har pensionspengar i stiftelserna läsa mer: Volvo Pensionsstiftelse(PDF, 99 KB) och Volvokoncernens Pensionsstiftelse A:II 1995. Se även ersättningspolicy(PDF, 138 KB)för  Volvo Pensionsstiftelse samt Volvokoncernens Pensionsstiftelse A:II 1995(PDF, 190 KB)
   
 • Volvokoncernen hjälper dig att spara för framtiden. Vi betalar närmare 11 000 kronor per år i kompletterande pensionspremier, detta utöver centralt kollektivavtalad tjänstepensionsplan. Läs mer om företagspension.

 • Dessutom kan du löneväxla timmar från tidbank och lön för att stärka din pension. För löneväxling av bruttolön gäller en viss lönenivå som minimigräns.
   
 • Förutom de kollektivavtalade försäkringarna kan du välja att komplettera din och din familjs försäkringsskydd med ytterligare försäkringar.
   
 • Inom Volvokoncernen finns möjlighet till förmånsbil, beroende på vilken befattning du har.
   
 • Varje år erbjuds du ett friskvårdsbidrag som kan användas till en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter. Vi har en egen startgrupp i världens största halvmara, Göteborgsvarvet, med löparkvällar i många svenska städer. Inom företaget finns också ett nätverk av hälsocoacher som hjälper medarbetarna att förbättra sin hälsa.
   
 • Om du flyttar från en annan stad eller ett annat land kan Volvo välja att underlätta din flytt på olika sätt.
   
 • Alla medarbetare har tillgång till förmånsportalen My Benefits. Den innehåller en översikt av Volvos förmåner och löner samt ett brett urval av erbjudanden.
   
 • Volvokoncernen erbjuder företagshälsa via den externa samarbetspartnern Previa som finns representerad på alla svenska sajter.  Previa erbjuder rådgivning, behandling och utredningar på individ-, avdelnings- och organisationsnivå. Tillsammans arbetar Volvokoncernen och Previa för ett hållbart arbetsliv för alla anställda.

Balans & Flexibilitet

 • Vi erbjuder den flexibilitet som arbetet tillåter. Förutom flexibla arbetstider får du minst en och en halv veckas extra ledighet per år, antingen schemalagt eller registrerat i din tidsbank.

 • Utöver ersättningen från Försäkringskassan får du en extra ersättning från Volvo i samband med föräldraledighet.

 • Vid särskilda tillfällen kan du beviljas betald ledighet, till exempel vid flytt eller i samband med vissa högtidsfiranden.

 • Som nyanställd erbjuds du förskottssemester.

 • För att främja en bättre balans mellan arbete och privatliv har alla medarbetare rätt att ansöka om deltidspension under förutsättning att kriterier i de centrala kollektivavtalen uppfylls.

Verkar det tilltalande? Skicka in din ansökan och påbörja din karriär hos oss.

Förändra världen med oss

Jobba tillsammans med oss

Föreställ dig att du, tillsammans med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna i transport- och infrastrukturbranschen, arbetar med att utveckla den senaste tekniken och hållbara transportlösningar för framtidens samhälle.