Första kvartalet 2004

Första kvartalet 2004

De ökande volymerna tillsammans med stark efterfrågan på koncernens nya produkter och effektiviseringar, bidrog till förbättrat resultat i samtliga affärsområden.

Volvo Lastvagnar, Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Penta fortsatte att ta marknadsandelar och har hög beläggning i produktionen. För Volvo Aeros del är den ökade lönsamheten främst ett resultat av de senaste årens effektiviseringar och åtgärder för att anpassa verksamheten till lägre efterfrågan.

Documents