Tredje kvartalet 2004

Tredje kvartalet 2004

Det tredje kvartalet karaktäriseras av stark tillväxt och ökad lönsamhet. Jämfört med tredje kvartalet 2003 ökade försäljningen med 16 procent, rensat för valutaeffekter.

Med drygt 144 miljarder kronor i omsättning de senaste nio månaderna har koncernen uppnått historiskt sett höga försäljningsnivåer. Rörelseresultatet ökade under tredje kvartalet med 73 procent till 2,8 miljarder kronor. Med stöd av orderingången förväntar vi oss fortsatt god efterfrågan och tillväxt.

Documents