Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2005

Det andra kvartalet blev vårt starkaste någonsin, med höga leveranser och högt kapacitetsutnyttjande i större delen av koncernen. Det är ett glädjande resultat som visar att de senaste årens arbete med stora omställningar, effektiviseringar och produktförnyelse har tagit koncernen till en högre lönsamhetsnivå.

Documents