Första kvartalet 2006

Första kvartalet 2006

Volvokoncernens första kvartal var starkt. Försäljningen ökade med 15% procent till 60 miljarder och rörelseresultatet med 20% till 5,4 miljarder jämfört med motsvarande period 2005. Avkastningen på operativt kapital i industrirörelsen uppgick till 35%. Alla affärsområden förbättrade eller bibehöll resultatet.

Presskonferens
Webbsändning

Telefonkonferens för analytiker
Webbsändning

Documents