Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006

Det andra kvartalet är Volvokoncernens hittills bästa med fortsatt ökad försäljning för samtliga affärsområden. För första gången uppnådde koncernen som helhet en rörelsemarginal på 10 procent. Dessutom förbättrades koncernens kassaflöde kraftigt.

Documents