Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007

Första kvartalet präglades av överlag fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Vi genomförde också strategiskt betydelsefulla förvärv som stärker positionen på viktiga marknader och produktområden.

Vi har en bra lönsamhetsnivå i Lastbilar, Anläggningsmaskiner och Volvo Penta medan Bussar och Volvo Aero har ett svårare kvartal bakom sig.

Presskonferens
Webbsändning

Telefonkonferens för analytiker
Webbsändning

Documents