Första kvartalet 2008

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2008 publicerades den 25 april 2008
Första kvartalet 2008

"Under det första kvartalet 2008 var Volvokoncernens tillväxttakt mycket hög och rörelseresultatet var koncernens högsta hittills för ett enskilt kvartal. Med en nettoomsättning på 77 miljarder kronor var den underliggande tillväxten 16% rensat för valutaeffekter och förvärvade bolag. Försäljningen fortsatte att öka i såväl Europa och Sydamerika som Mellanöstern och stora delar av Asien. Vi kan konstatera att vår ökade närvaro på tillväxtmarknaderna i bland annat östra Europa och Asien mer än väl balanserar den svagare utvecklingen i Nordamerika. Asien är nu koncernens näst största marknad."

Presskonferens

Telefonkonferens för analytiker

Documents