Fjärde kvartalet och helåret 2008

Volvokoncernens bokslutsrapport för 2008 publicerades den 6 februari 2009 kl 07.30
Fjärde kvartalet och helåret 2008

Vi har varit framgångsrika i arbetet med att reducera våra lager. Under det fjärde kvartalet minskade lagren av nya lastbilar med 13% och av nya anläggningsmaskiner med 19%, vilket bidrog till att minska det kapital som binds i lager med cirka 6 miljarder kronor.

-Leif Johansson, Koncernchef

Presskonferens
webbsändning
 
Analytikerkonferens
webbsändning

Documents