Hållbarhetsrapport 2008

Volvokoncernens hållbarhetsrapport var publicerad den 25 mars 2009.
Hållbarhetsredovisning 2008

Volvokoncernen har en helhetssyn på hållbar utveckling genom att leverera långsiktig lönsamhet och värde. Detta är en kombination av att ta ansvar och värna om våra värden kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvokoncernens CSR-arbete är vår väg mot en hållbar utveckling.

2008 års Hållbarhetsredovisning fokuserar på tre huvudområden:

  • miljöutveckling
  • socialt ansvarstagande
  • lönsam tillväxt

Ladda ner rapporten nedan (endast på engelska).

Documents