Årsstämma 2010

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 14 april 2010 i Lisebergshallen, Göteborg.
Årsstämma 2010

Event information

Protokoll från årsstämman 2010 (PDF, 1.12 MB)
Bilaga B (PDF, 174 KB)

Koncernchefens tal
Koncernchef Leif Johanssons tal på årsstämman 2010 (PDF, 38.5 KB)
Presentationsmaterial (PDF, 8.79 MB)

Kallelse
Aktieägare i AB Volvo kallas till årsstämma i Göteborg onsdagen den 14 april kl 15.00
Länk till kallelse (PDF, 33.2 KB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 18) (PDF, 22.3 KB)

Förslag 
Valberedningens förslag till årsstämman 2010
Länk till förslag (PDF, 121 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2010
Volvokoncernens årsredovisning för år 2009 publicerades den 17 mars 2010
Länk till årsredovisningen

Revisorsyttrande
Revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts (PDF, 52.8 KB)

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs per den 8 april 2010, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast den 8 april 2010

Documents