Volvo named bus of the year

Volvo Buses' B12M chassis has been named the Brazilian bus of the year. The chassis is available as a bi-articulated bus, which, at 26.8 metres long, is the world's longest bus.
The bus of the year prize is awarded by Autodata of Brazil. Autodata is a publishing firm specialising in automotive publications. Autodata nominates candidates, but the actual votes are cast by managers and experts from the Brazilian automotive industry.
"The Volvo B12M is a successful chassis in Brazil today," says Márcio Stefani at Autodata.

The Volvo B12M is available in a range of models, including a 26.8 metre bi-articulated bus. This makes it the world's longest commercially available bus. One of the largest bus operators in Sao Paolo, Viacao Campo Bello, has 30 of Volvo Buses' new bi-articulated buses in operation.

Thanks to the huge passenger capacity of the buses, dedicated bus lanes and specially-designed bus stops, this kind of transport is as effective as underground trains, but much less expensive. The system is called Bus Rapid Transit, and this kind of transport system is now being run in many major cities globally.

"The Volvo B12M is a bus chassis that is ideally suited to this type of transport system," says Per Gabell, Volvo Buses' South America and Caribbean regional manager. "This is a segment where Volvo Buses leads the field and can provide the most adequate products."

December 30, 2004

For further information, please contact Per-Martin Johansson, press officer, +46 31 322 52 00

.......................................................................................................................

Volvo utsedd till årets buss

Volvo Bussars chassi B12M har utsetts till årets buss i Brasilien. Chassiet finns bland annat som dubbelledbuss, som med sina 26,8 meter är världens längsta buss.

Priset för årets buss delas ut av företaget Autodata i Brasilien. Det är ett förlag som specialiserat sig på titlar inom fordonssektorn. Förlaget nominerar kandidaterna men själva omröstningen sker bland chefer och experter inom fordonsindustrin i Brasilien.

”Volvo B12M är ett framgångsrikt chassi i Brasilien idag”, säger Márcio Stefani på Autodata.
Volvo B12M finns i flera varianter, bland annat som en dubbelledbuss med en längd på hela 26,8 meter. Det är därmed världens längsta buss i kommersiell trafik. En av de största bussoperatörerna i Sao Paulo, Viacao Campo Bello, har 30 av Volvo Bussar nya dubbelledbussar i trafik.

Tack vare bussarnas höga passagerarkapacitet, trafikfiler där enbart bussar får köra och speciellt utformade hållplatser, är den här typen av trafik lika effektivt som tunnelbana men betydligt billigare. Systemet kallas Bus Rapid Transit och sådana trafiksystem byggs nu i många stora städer i världen.

”Volvo B12M är ett busschassi som är optimalt för den här typen av transportsystem”, säger Per Gabell, Volvo Bussars chef för Sydamerika och Karibien. ”Det är ett segment där Volvo Bussar är ledande och kan erbjuda de bäst anpassade produkterna.”

2004-12-30