Invitation to press conference

Volvo hereby invites the mass media to a press conference on Wednesday, July 21 in conjunction with the release of the Volvo Group's report on the second quarter 2004.
Time: 10.00 hrs CET
Place: Volvo Group Headquarters, Auditorium
Volvo Bergegårds väg, Torslanda
405 08 Göteborg

Volvo will be represented at the press conference by CEO Leif Johansson, among other Volvo executives. Volvo's report is scheduled to be released at about 7.30 AM CET on July 21. The press conference will be webcast via Internet on www.volvo.com and it will also be possible to participate and ask questions via telephone. For those who wish to participate in the press conference by telephone, please call +44(0)207 784 1017 (UK), +1 718 354 1158 (US) or +46(0)85 661 8495 (Sweden) 5-10 minutes prior to the start. The teleconference for analysts at 2.30 PM CET will also be webcast via volvo.com. Please use the same telephone number as the press conference to participate.

If you wish to participate in person in Göteborg, please contact Mårten Wikforss.

Welcome!

Volvo
Media Relations

July 12, 2004

For further information, contact Mårten Wikforss, +46 31 66 11 27, +46 705 59 11 49

Inbjudan till presskonferens

Volvo inbjuder härmed massmedierna till presskonferens onsdagen den 21 juli i samband med presentationen av Volvokoncernens resultat för andra kvartalet 2004.

Tid:  kl 10.00 
Plats: Volvokoncernens huvudkontor, Auditoriet
Volvo Bergegårds väg, Torslanda
405 08 Göteborg

Under presskonferensen representeras Volvo bland annat av koncernchef Leif Johansson. Kvartalsrapporten beräknas offentliggöras cirka kl 07.30 den 21 juli. Presskonferensen kommer att direktsändas via internet på www.volvo.com och det ges även möjlighet att delta och ställa frågor via telefon. De som önskar medverka vid presskonferensen via telefon ringer 08-566 184 95  (Sverige), +44(0) 207 784 1017 (UK) alternativt +1 718 354 1158 (US), 5-10 minuter före start. Via volvo.com web-sänds även telefonkonferensen för analytiker som startar kl 14.30, där samma telefonnummer som vid presskonferensen används för medverkan.
Om du önskar deltaga på plats i Göteborg, vänligen kontakta Mårten Wikforss.

Välkommen!
Volvo
Medierelationer

2004-07-12

För ytterligare information, kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49