AB Volvo applies for delisting from London Stock Exchange

AB Volvo's Board of Directors has decided to apply for delisting from the London Stock Exchange, LSE. Volvo has been listed on the London Stock Exchange since 1972.
This listing was a feature of the Board's efforts to increase international ownership in Volvo. However, the deregulation of the international capital markets and the increased foreign ownership of shares on Stockholmsbörsen have meant that this special listing has outlived its usefulness.

The trading volume of Volvo shares on the LSE exchange has been in decline for a number of years. It is expected that a delisting from the London Stock Exchange will become effective about 20 working days subsequent to the approval of the application.

October 6, 2004

For further information, please contact:

Media Relations: Mårten Wikforss +46 31 66 11 27 +46 705 59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell +46 31 66 11 91, +46 705 59 10 91

---------------------------------------------------------------------------------------
AB Volvo ansöker om avnotering från Londonbörsen

AB Volvos styrelse har beslutat ansöka om avnotering från Londonbörsen, LSE.  Volvos aktie har varit noterad på Londonbörsen sedan 1972.

Noteringen var ett led i den dåvarande ledningens strävan att öka det internationella ägandet i Volvo. Avregleringen av de internationella kapitalmarknaderna och det ökande utländska ägandet av aktier på Stockholmsbörsen, har dock gjort att noteringen på Londonbörsen spelat ut sin roll.

Handelsvolymen av Volvoaktier på Londonbörsen har minskat under ett antal år. Avnoteringen från Londonbörsen väntas ske omkring 20 arbetsdagar efter det att ansökan har godkänts.

2004-10-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:  Mårten Wikforss   031-66 11 27 alt 0705-59 11 49 
Investor Relations: Fredrik Brunell 031-66 11 91 alt 0705-59 10 91