Trådlöst nätverk säkrar Volvo Ocean Race

Krångel med trådlösa nätverk kan orsaka irritation hemma. Men för Volvo IT:s projektledare Mattias Andersson står hela Volvo Ocean Race på spel.
När tävlingsbåtarna startar från Kapstaden måste det trådlösa nätverket i hamnen fungera.

"Utan nätverkskoppling till Internet kan journalisterna på plats inte rapportera om tävlingen. Dessutom blir funktionärernas arbete omöjligt", säger Mattias Andersson.

Men det är inte praktiskt att dra egna datakablar i Kapstadens hamnområde. Därför installerar Mattias Andersson och hans IT-team ett trådlöst nätverk.

"När vi bygger nätverket är IT-säkerheten viktigast", berättar Mattias Andersson.
Samma principer gäller oavsett om det trådlösa nätverket byggs på kontoret, i fabriken eller i en tävlingshamn för Volvo Ocean Race.

"En säker lösning kräver att du loggar in. Dessutom ska din pc kontrollera automatiskt att uppkopplingen sker mot rätt nätverk.Datakommunikationen ska ske med krypteringen påslagen", betonar Mattias Andersson.

Volvo IT har utvecklat en standardlösning för säkra, trådlösa nätverk. Lösningen används av Volvokoncernen på kontor och i fabriker över hela världen.

"Ett stort industriföretag behöver en gemensam lösning för trådlösa nätverk. Annars byggs lokala lösningar som medför nya säkerhetsrisker", menar Mattias Andersson.

Volvo Ocean Race använder Volvokoncernens standardlösning i tävlingshamnarna.

"Men på ett kontor installeras det trådlösa nätverket en gång. Vi bygger och river ner det trådlösa nätverket i varje tävlingshamn", säger Mattias Andersson med ett leende.

Det här gör Volvo IT som officiell IT-leverantör

· Ansvarar för hårdvara, mjukvara, kommunikation och IT-support för funktionärer, press och besökare i tävlingshamnarna
· Ger support och sköter funktionärernas pc-miljö (MyPlace) både på tävlingens huvudkontor i Storbritannien och i tävlingshamnarna
· Ansvarar för driften av tävlingens officiella hemsida, www.volvooceanrace.org

Läs projektledaren Mattias Anderssons dagbok och några av hans tips om trådlösa nätverk på www.volvoit.com.

2005-12-05

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ann-Louise Öhrn, informationschef, Volvo IT
Tel 031-661088, 0708-667088, ann-louise.ohrn@volvo.com

Download