Volvos största bussorder någonsin - 1 667 Volvobussar till Chile

Tre operatörer i Santiago i Chile har tillsammans beställt 1 667 bussar av Volvo. Det är Volvo Bussars största order någonsin. Bussarna skall användas i Santiagos nya transportsystem med bland annat särskilda bussgator.

Volvo Lastvagnar – en av 16 parter vid rättegången om Mont Blanc-olyckan

Volvo Lastvagnar är en av de sexton parter som står åtalade i brottmåls- rättegången som startar den 31 januari 2005 för att utreda den tragiska brand som ägde rum i Mont Blanc-tunneln den 24 mars 1999, i vilken 39 personer miste livet. Företaget beklagar att det var en av Volvos lastbilar av typen FH12-420hk som var inblandad i olyckan, men bekräftar att det inte finns något som pekar på att branden startade på grund av ett konstruktions- eller tillverkningsfel i den aktuella lastbilen.

Volvo FH12 lanserades på marknaden 1993. Det är en väl utprovad och framgångsrik modell, känd för sin pålitlighet och kvalitet. Över 300 000 lastbilar av typen Volvo FH12 har hittills sålts i världen. Den lastbil som var inblandad i Mont Blanc-branden hade tillverkats i Volvos fabrik i Gent i Belgien under våren 1998 och den levererades till kunden i juli 1998. Vid tidpunkten för leverans hade den  genomgått företagets rigorösa kvalitetsprovning och var i perfekt skick. Lastbilen hade gått 10 300 mil vid olyckstillfället.

“Vi beklagar djupt att 39 personer dog i olyckan och vi hyser den djupaste medkänsla med offren och deras familjer”, säger Tommy Kohle, informationsdirektör vid Volvo Lastvagnar. “Vi gör vi allt som står i vår makt för att garantera att våra lastbilar är i perfekt skick när de lämnar vår fabrik. Vi genomför rigorösa prov och kvalitets- kontroller i alla faser av tillverkningen. Vi har arbetat med våra experter för att fastställa brandorsaken, och det finns tecken som tyder på att det var ett oväntat och plötsligt oljeläckage som gjorde att lastbilen började att brinna. Däremot har det inte varit möjligt att fastställa orsaken till läckaget på grund av de extremt höga temperaturerna och det faktum att branden pågick i över 50 timmar. Det vi vet med säkerhet är att branden inte startade på grund av ett konstruktions- eller tillverkningsfel.”

Volvo Lastvagnar satsar stora resurser på teknisk forskning och utveckling. Fordonens säkerhet och tillförlitlighet är centrala i företagets produktfilosofi. Volvo Lastvagnars Haverikommision övervakar kontinuerligt frågor som gäller fordons- och trafiksäkerhet för att dra lärdom av olyckor och göra det möjligt för Volvo Lastvagnar att kontinuerligt göra produkterna bättre och säkrare.

“Dagens lastbilar går ofta 24 timmar om dygnet och de är mycket pålitliga”, fortsätter Tommy Kohle. “Normalt sett brinner inte lastbilar. Trots det kan alla motorfordon brinna om de skadas, eftersom de innehåller olja, bränsle och elsystem och eftersom de genererar värme. Detta måste tas i beaktande när man utvärderar trafiksäkerheten i de europeiska infrastrukturnäten.”

2005-01-28

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, Volvo Lastvagnar, tel 031-663908 eller 0708-36 39 08