Volvo premiärvisar lastbil för DME-drift

Volvokoncernen visar idag för första gången upp en lastbil utrustad med en DME-motor. DME, dimetyleter, är ett gasolliknande bränsle som kan framställas av bland annat biomassa och restprodukter från pappersmassaframställning. ”DME har stora fördelar miljömässigt och vi tror att DME kan bli ett utmärkt bränsle för framtida kommersiella transporter,” säger Leif Johansson, Volvos koncernchef.
Lastbilen visas upp i samband med den konferens om biobränsle, Synbios, som öppnas i Stockholm idag och som pågår till den 20 maj. I bilen, en vanlig Volvo FM, sitter en 9-liters dieselmotor som anpassats för att kunna köras på DME. Volvos egna studier har visat att DME på sikt har stor potential att bli ett mycket konkurrenskraftig alternativ till dagens fossila bränslen. Ett av de tyngsta argumenten för DME är att det idag är det alternativa bränsle som har den högsta energieffektiviteten och bland de lägsta utsläppen av koldioxid och partiklar.

”Vi vet att på 20 års sikt kommer de alternativa bränslena att successivt blir allt mer kommersiellt gångbara,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Energieffektivitet blir avgörande och DME är verkligen ett energieffektivt bränsle. Med energieffektivitet följer även lägre miljöpåverkan och minskande driftskostnader.”

DME är ett bränsle som vid relativt lågt tryck blir till vätska. DME tillverkas genom förgasning av olika förnyelsebara ämnen eller av fossila bränslen. Den gas som då bildas, syntesgasen, katalyseras sedan för att få fram DME. Redan idag används DME bland annat som drivgas i sprayburkar. DME är särskilt intressant för Sverige eftersom det går utmärkt att framställa av svartlut, en restprodukt som uppstår vid pappersmassatillverkning.

2005-05-18

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49