Energiska tonåringar från Sydafrika vinner Volvo Adventure

Förstapriset i Volvo Adventure 2005 delades ut till Ladysmith Enviro Club från Sydafrika som genomfört projektet "Electrical Efficiency from our town".
adventure_92x69.jpg
De miljöintresserade 16-åringarna har bytt ut mer än 4000 glödlampor till lågenergilampor i hushåll, skolor och bed & breakfasts i staden Ladysmith. Enligt gruppens egna beräkningar har lågenergilamporna minskat energikonsumtionen med ca 1 584 000 kWh. Gruppen har dessutom planterat träd för att öka koldioxidupptaget och därmed minska den globala växthuseffekten. Projektet har också genererat partnerskap med andra miljöorganisationer, företag och skolor för att marknadsföra en ekologiskt hållbar livsstil.

Juryns ordförande Theodore Oben från UNEP (FN:s Miljöprogram) motiverar det vinnande laget:
– Ungdomarna har visat att man på individnivå faktiskt kan arbeta för att minska globala miljöproblem som växthuseffekten. Ett mycket bra exempel på konceptet "Tänk globalt men agera lokalt".

Förbättrad vattenkvalitet i Sydkorea
Andrapriset, 6 000 USD, delades ut till gruppen The keeper of the Gwangju River, som arbetat med att förbättra vattenkvaliteten i floden Gwangju i Sydkorea. När arbetet började 2001 var floden så förorenad och skräpig att inget liv fanns där. Men genom informationskampanjer för invånarna längs vattnet har livet återvänt och växter och djur lever nu sida vid sida i Gwanjufloden.

Återvinning av elektroniskt avfall
Projektet Win ´05: Recycle and Re-use Our E-Waste genomfördes av Westerly Innovations Network, Babcock Middle School i USA. Gruppen har arbetat med att återvinna och återanvända elektronikskrot. Förutom att utbilda allmänheten i återvinningsfrågor har över 11 ton elektronikskrot, som annars skulle ha hamnat på soptippen, samlats in för återvinning. De fina insatserna gav laget tredjepris, 4 000 USD, i Volvo Adventure 2005.

Miljökunskap för framtidens beslutsfattare
Volvo Adventure är ett gemensamt projekt som drivs av Volvokoncernen, Volvo Personvagnar och UNEP. Det är ett Internetbaserat, världsomspännande utbildningsprogram inom miljö för ungdomar mellan 10 och 16 med syftet att öka framtida beslutsfattares och konsumenter miljökunskap. En del av utbildnings-programmet är en tävling som syftar till att grupper med max fem deltagare genomför miljöförbättrande projekt. De tre bästa lagen belönas med ett utvecklingsstipendium (på respektive 10 000, 6 000 och 4 000 USD).

Äventyret fortsätter
Tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP fortsätter Volvo att utmana unga människor världen över genom Volvo Adventure. Nästa omgång av tävlingen är redan öppen för nya projekt. Sista dag för att registrera projekt är den 31 januari 2006. De bästa projekten bjuds in till Volvo Adventure finalen i Göteborg och det vinnande laget får, förutom sitt utvecklingsstipendium, också en inbjudan att delta i UNEP:s årliga konferens för barn och ungdomar.

Du är välkommen att anmäla dig till Volvo Adventure på www.volvoadventure.org
Där kan du också hitta mer information om programmet och tävlingen.

2005-05-10

För mer information, kontakta:

AB Volvo: Malin Ripa, 031-66 11 61
Volvo Personvagnar AB: Christer Gustafsson, 031-596525