Försäljningen av Celero genomförd

AB Volvo har nu genomfört den tidigare annonserade försäljningen av koncernens servicebolag Celero Support till Coor Service Management.
Som tidigare meddelats har Volvokoncernen träffat avtal med Coor Service Management om en försäljning av koncernens servicebolag Celero Support. Köpeskillingen uppgår till 680 MSEK med avdrag för bolagets nettoskuld. Reavinsten har preliminärt uppskattats till ca 450 MSEK.

2005-11-30

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Engelsk version finns på www.volvo.com