Volvo Logistics tilldelas pris för innovativa transportlösningar

Volvo Logistics har tilldelats ett pris för "Bästa Intermodala lösningar" från organisationen European Intermodal Association i Bryssel.
European Intermodal Association (EIA) är en fristående internationell organisation som verkar för att främja hållbar intermodal mobilitet i Europa (intermodal mobilitet är där innovativa lösningar för järnväg, vatten, väg och sjötransporter kombineras). Intelligenta intermodala transporter ger stora sociala och miljömässiga vinster för samhället i form av mindre trafikstockningar, mindre miljöpåverkan, bättre utnyttjande av icke förnybara naturtillgångar och ökad säkerhet.

Volvo Logistics fick priset för sitt arbete inom följande områden:

En järnvägsanknytning mellan Göteborg och Olofström/Älmhult i Sverige och Gent i Belgien. Denna linje, som kallas "Åttan", startades på Volvo Logistics initiativ 2002 och har bidragit till att minska transittiden mellan länderna samt antalet tomma containrar som flyttas dem emellan.

EuroBridge - en båtlinje mellan Göteborgs Hamn och hamnen i Gent. Denna linje, som startades av Volvo Logistics och DFDS Tor Line 1992, används för att transportera färdiga fordon, containrar och trailers mellan hamnarna, som ligger i anslutning till Volvos fabriker. Personbilar transporteras till hamnen i skräddarsydda fordon, lastas ombord fartyget och lastas av i nästa hamn. I Gent har Volvo Logistics också utvecklat ett fordon som kan ta 12 bilar istället för sedvanliga 8 fordon, vilket resulterar i färre transporter.
"Det glädjer oss att vi har fått det här priset," säger Åke Niklasson, VD för Volvo Logistics. "Intelligent användning av intermodala transporter är nyckeln till att skapa logistiklösningar som är optimala inte bara för våra kunder utan också för miljön. Vi kommer att fortsätta vara aktiva inom den här utvecklingen."


2005-11-25

För ytterligare information, vänligen kontakta
Gina Hernefjord eller Pia Ljunggren, Volvo Logistics, tel 031-66 17 80, 031-66 93 48 eller Jennifer Downes, informationschef, Volvo Logistics, tel 031-66 92 08

Download