Renault Trucks ingår principöverenskommelse avseende motortillverkning i Ryssland

AB Volvos dotterbolag Renault Trucks har ingått en principöverenskommelse med den ryska fordonskoncernen RusPromAuto.
Överenskommelsen innebär att RusPromAuto får möjlighet att licenstillverka Renault Trucks dieselmotorer av typen dCi för den ryska marknaden.

RusPromAuto är en rysk fordonskoncern vars verksamhet omfattar tillverkning av  lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och personbilar och avsikten är att använda  Renault Trucks dCi-motorer i koncernens olika fordon. Förutom licenstillverkning av motorer omfattar principöverenskommelsen köp av vissa tillverkningsmaskiner och verktyg samt träning och utbildning. Motorerna kommer att tillverkas av Auto Diesel, ett dotterbolag inom RusPromAutos motordivision. Slutliga avtal beräknas ingås under våren 2006.

2006-02-08

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

060208_rtc_russia_sv.pdf Format PDF Size 11 KB