Pressrelease från Volvos valberedning

Inför AB Volvos bolagsstämma den 5 april har Volvos valberedning beslutat föreslå Volvos bolagsstämma omval av Per-Olof Eriksson, Tom Hedelius, Louis Schweitzer, Leif Johansson och styrelsens ordförande, Finn Johnsson.
Patrick Faure, Haruko Fukuda och Ken Whipple lämnar styrelsen på egen begäran. Till nya ledamöter av styrelsen föreslår Volvos valberedning Ying Yeh, Philippe Klein och Peter Bijur.

Ying Yeh, 55, har en lång och framgångsrik karriär inom den amerikanska utrikesförvaltningen bakom sig och har bland annat tjänstgjort i Burma, Hong Kong, Taiwan och Beijing. Sedan 1997 arbetar hon för Kodak i Kina och sedan 2005 är hon vd och ordförande för Kodak North Asia Region, som omfattar Kina, inklusive Hong Kong och Taiwan, samt Korea. 2003 utsågs hon till en av de tio mest inflytelserika personerna inom teknologi i Kina och till en av de tio främsta nya affärsledarna i Kina.

Peter Bijur, 63, är idag pensionerad och har arbetat inom oljebolaget Texaco i mer än 30 år. Han lämnade bolaget som vd och ordförande. Innan han tillträdde som vd och ordförande hade han bland annat ansvar för bolagets verksamhet i Europa, Latinamerika och Mellanöstern. Som vd kom han också att initiera de diskussioner som sedermera ledde till ett samgående med Chevron 2001.

Philippe Klein, 48, arbetar på Renault SA och sitter i företagets ledningsgrupp. Philippe Klein har arbetat inom bilindustrin i mer än 20 år och har bland annat varit ansvarig för Renaults industrisystem. Efter Renaults allians med Nissan 1999 tjänstgjorde han under fyra år hos Nissans vd.

Valberedningens övriga förslag – val av stämmoordförande, styrelsens arvodering, instruktion för valberedning och utseende av valberedning – kommer att offentliggöras i kallelsen till bolagsstämman.

Volvos valberedning, som utsågs under tredje kvartalet 2005, består fram till bolagsstämman av:

Lars Idermark, valberedningens ordförande, Andra AP-fonden
Finn Johnsson, styrelsens ordförande
Thierry Moulonguet, Renault
Marianne Nilsson, Robur fonder
Curt Källströmer, Svenska Handelsbanken

2006-02-21

För ytterligare information, vänligen kontakta Lars Idermark, 08-743 26 70

 

 

 

Download

English Format PDF Size 5 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 7 KB