Högsta domstolen i USA ger Volvo Lastvagnar rätt i tvist med återförsäljare

USA:s högsta domstol har gett Volvo Trucks North America rätt i en tvist med en av bolagets återförsäljare angående företagets prissättningspraxis.
Högsta domstolen fann att bolagets praxis att ge olika återförsäljare olika priser, inte strider mot amerikansk lagstiftning. 

Återförsäljaren Reeder-Simco GMC hade stämt Volvo Trucks North America då man ansåg sig vara prisdiskrimerade i jämförelse med andra återförsäljare som erbjudits lägre priser.

”Fri prissättning är bra för konkurrensen eftersom varje säljare därmed får möjlighet att sätta olika priser till olika återförsäljare,  beroende bl a på konkurrenssitutionen på en lokal marknad”, säger Peter Karlsten, VD för Volvo Trucks North America.

“Domstolens utslag är ett tydligt ställningstagande för den prissättningspraxis som används inom hela den tunga fordonsindustrin, och även i ett flertal andra branscher där det råder hård konkurrens.”

Volvos ståndpunkt i den nu aktuella tvisten, som har vittgående konsekvenser även utanför den tunga fordonsbranschen, stöddes bl a av det amerikanska justitiedepartement.

2006-01-11

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, tfn 031-66 39 08 eller 0708 – 36 39 08

Download

English Format PDF Size 401 KB
060111_vtc_domslut_sv.pdf Format PDF Size 11 KB