Volvokoncernen och Göteborgs universitet samarbetar inom IT

Göteborgs universitet och AB Volvos dotterbolag Volvo IT tecknar ett samverkansavtal. Genom samarbetet vill Volvokoncernen och universitetet stärka Västsveriges konkurrenskraft inom IT-området.
Volvo IT och Göteborgs universitet skapar ett gemensamt forum som ansvarar för aktiviteter inom ramen för samarbetet.

"Nu kan vi snabbare få tillgång till ny kunskap som hjälper oss att lösa konkreta problem. Samtidigt hjälper vi universitetet att förbereda studenterna för arbetslivet", säger Ulf Nilsson, VD för Volvo IT.

Samarbetet innebär bland annat ökade möjligheter för universitetet att skapa utbildningar som bättre motsvarar arbetsmarknadens behov. Volvo IT ska hjälpa studenter att genomföra och presentera examensarbeten som efterfrågas inom Volvokoncernen. Mentorer från Volvokoncernen kommer att finnas tillgängliga för studenter.

Det organiserade samarbetet underlättar också gemensamma ansökningar om forskningsanslag och etableringen av program för doktorander som arbetar inom industrin parallellt med studierna.

2006-01-18

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ann-Louise Öhrn, informationschef, Volvo IT
Tel 031-661088, ann-louise.ohrn@volvo.com

Download

Swedish Format PDF Size 495 KB