Volvo IT i partnerskap med GE Healthcare

Volvo IT ska lagra alla röntgenbilder med tillhörande patientinformation från sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Uppdraget kommer från medicinteknikföretaget GE Healthcare som bygger ett nytt, centralt system för sjukhusen.
Personalen på sjukhusen loggar in i systemet för att hämta röntgenbilder inklusive patientinformation i en gemensam databas. Det centrala systemet och databasen körs i datorer som övervakas och skyddas i Volvo IT:s underjordiska datorhallar. Volvo IT ansvarar för att systemet och databasen är tillgängliga för sjukhusen dygnet runt.

”Volvo IT har lösningar för säker hantering av stora mängder data som måste lagras centralt. Detta hjälper oss att leverera en effektiv lösning för regionens röntgenbilder”, säger Thomas Anderzon, försäljningschef inom GE Healthcare i Norden.

”Vi behöver moderna och kostnadseffektiva lösningar för att bli en ledande IT-region i Europa. Därför ser vi positivt på att den IT-kunskap och de resurser som finns inom Volvokoncernen används”, säger Gösta Malmer, Västra Götalandsregionens IT-direktör.

2006-07-05
För ytterligare information, vänligen kontakta