Volvo Trucks North America får Volvokoncernens interna miljöpris

Volvokoncernens interna miljöpris har tilldelats en grupp anställda från Volvo Trucks North America. Priset delas ut för en rad miljöförbättrande åtgärder vid lastbilsfabriken i New River Valley, Virginia.
Priset delas ut idag av koncernchef Leif Johansson vid Volvokoncernens interna miljökonferens i Göteborg. Det vinnande laget består av Stephen Pierett, Michael Kijak, Frank Stanley, Channon Maycook, Danny Arnlod och Thomas Newcomb.

Gruppen har på ett framgångsrikt sätt lyckats minska vattenförbrukningen som används i fabriken för testning till hälften under perioden 2003-2005 och lanserat ett system för återanvändning av processvatten. Genom att arbeta med automatisk belysning, automatisering och kontroll på byggnadens värme- och kylsystem har energiförbrukningen minskat med över 60 % per producerad lastbil under 2001-2005. Genom ökad avfallssortering och stora satsningar på ett återvinningsprogram har mängden avfall till deponi minskat till hälften under 2000-2005 och återvinningen har samtidigt ökat med över 75 %.

Förutom att projektet bidrar till minskad negativ påverkan på miljön, så finns det ekonomiska incitament. Nödvändiga investeringar för projektet betalar sig på mindre än tre år och den långsiktiga besparingen beräknas vara cirka 11 MSEK per år.

Genom den stora minskningen av utsläpp av växthusgaser tillhör anläggningen i New River Valley de ledande fordonsfabrikerna inom det s k Climate Leader-program som anordnas av den amerikanska miljömyndigheten. Under perioden 2003-2004 minskades utsläppen med 27 % per producerad lastbil.

Volvokoncernens interna miljöpris instiftades år 2000 för att uppmärksamma miljöprojekt inom Volvokoncernen.

"Detta är ett sätt att sprida kunskapen om miljöförbättrande åtgärder och ett led i att belöna internt miljöarbete som bidrar till att stärka Volvos kärnvärde Omsorg om Miljön", säger Volvokoncernens miljöchef Inge Horkeby.

2006-06-20

För ytterligare information, vänligen kontakta Malin Ripa, AB Volvo, 031-66 11 61

Download

Swedish Format PDF Size 495 KB