Lastbilsleveranser januari-maj 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med maj i år ökat med 2 % jämfört med motsvarande period förra året.
financial_142x88.jpg
Leveranserna från Mack ökade med 11 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 7 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade med 4 % under perioden.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2006

2005

 

Europa

49 795

44 454

12%

    Västra Europa

43 172

39 793

8%

    Östra Europa

6 623

4 661

42%

Nordamerika

29 678

26 247

13%

Sydamerika

4 123

4 307

-4%

Asien

4 731

11 979

-61%

    Mellanöstern

3 084

10 325

-70%

    Övriga Asien

1 647

1 654

0%

Övriga marknader

4 054

3 504

16%

Totalt Volvokoncernen

92 381

90 491

2%


2006-06-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34


Komplett rapport finns nedan.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 43 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 66 KB