Panos Plegas, Volvo Aero, har utsetts till hedersdoktor

Luleå Tekniska Universitet har beslutat att utse Panos Plegas, Volvo Aero, till hedersdoktor. Promoveringen kommer att ske vid LTU:s akademiska högtid i november.
Panos Plegas
Panos Plegas, boende i Grebbestad på västkusten, föddes i Grekland 1957. Han sökte sig till Sverige och Chalmers Tekniska Universitet, där han 1985 avlade civilingenjörsexamen.

Hans genuina flygintresse förde honom 1986 till Volvo Aero i Trollhättan, där han har haft en lång rad tekniska och kommersiella befattningar och har verkat i olika roller som specialist, projektledare, affärs-/funktions- och divisionschef. I dag är han Senior Vice President och sitter med i företagsledningen som ansvarig för Teknikverksamheten på Volvo Aero. 

Fred Bodin, som nyligen lämnat VD-posten på Volvo Aero, gläds åt att Panos fått den fina utmärkelsen:

”Panos har genom sin tekniska kompetens och sin breda affärserfarenhet nått en insikt om vad som krävs idag av teknikutveckling för att åstadkomma ihärdig konkurrenskraft. Han har uthålligt drivit utvecklingen mot effektiva ingenjörsmetoder och ökad funktionalitet i vår produktportfölj genom att fokusera på affärsstyrd teknologi- och produktutveckling i en global nätverksmiljö. Detta stärker även Volvokoncernens konkurrenskraft och bidrar till att möta framtida miljöutmaningar på väg mot det resurssnåla samhället,” säger Fred Bodin.

Professor Jerker Delsing, dekanus för den tekniska fakulteten vid LTU, kommenterar utnämningen så här:

”För LTU är det viktigt att kunna hedra framstående industripersonligheter för deras insatser. Panos Plegas är en sådan framstående person. Vi är därför mycket stolta över att nu kunna utnämna Panos Plegas till hedersdoktor vid LTU. Det är vår förhoppning att Panos Plegas gärning och person ska utgöra en förebild för våra studenter och lärare.”

 2006-09-07

För mer information, vänligen kontakta Panos Plegas, 0705-617218, Bengt-Olof Elfström, forskningschef Volvo Aero, 070-264 5792, Lennart Karlsson, professor vid Institutionen för teknisk fysik, material- och maskinteknik på LTU, 0920-491279 eller 070-5903242, eller Fredrik Fryklund, informationschef Volvo Aero, 0703-192396

Detta är den formella motiveringen som den tekniska fakulteten vid LTU angett till utnämningen av Panos Plegas:

"Panos Plegas utses till hedersdoktor för att han med kompetens i världsklass har utvecklat kunskapen för hur global produktutveckling i nätverk ska bedrivas och hur produktutvecklingen påverkas av nya affärsmodeller såsom funktionsförsäljning, samt för att han med djupt engagemang har stött Luleå Tekniska Universitets utveckling."

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 19 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 19 KB