Halvårsrapport 2007 från Volvo Treasury

I enlighet med lagen om börs och clearingverksamhet publicerar Volvo Treasury AB nu sin halvårsrapport.

Rapporten finns tillgänglig på;
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/our+companies/volvo_treasury/

 

Volvo Treasury AB är ett dotterbolag till AB Volvo och levererar kompletta internbanktjänster till Volvokoncernen.

2007-08-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Jonas Höglund, 031-66 56 51

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) skall offentliggöra enligt lagen om börs- och  clearingverksamhet och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2007-08-31 kl 11.15.

Download

070831_VolvoTreasury_s.pdf Format PDF Size 13 KB