Volvo tecknar avsiktsförklaring med indiska fordonstillverkaren Eicher

Volvokoncernen har tecknat en avsiktsförklaring med den indiska fordonstillverkaren Eicher Motors Limited gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag. Samriskbolaget skall enligt avsiktsförklaringen innehålla hela Eicher Motors Limiteds lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet inom lastbilar. ”Den indiska marknaden för tunga lastbilar är den fjärde största i världen och för Volvokoncernen är det strategiskt mycket viktigt att kunna vara med och erbjuda indiska kunder produkter som är speciellt anpassade för deras marknad och behov”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Den indiska totalmarknaden för lastbilar över 5 ton uppgick under räkenskapsåret som avslutades siste mars 2007 till 300 000. Eicher Motors Limited tillverkade förra året 24 300 bilar, varav merparten (20 300) var lätta och medeltunga, 5-12, ton och cirka 4 000 i segmentet över 16 ton. Därutöver tillverkades också 3 800 bussar. Eicher Motors Limited är Indiens tredje största tillverkare av lastbilar med en marknadsandel inom segmentet 5-12 ton på 27 procent.

Bolaget har nyligen gett sig in i det växande tunga segmentet (+16 ton) i Indien och är också där redan landets tredje största tillverkare. Eicher Motors Limited har lanserat en rad nya produkter anpassade för den indiska marknaden inom segmenten 16, 25, 31 och 40 ton. Bolaget tillverkar och säljer även bussar, motorcyklar och komponenter för framför allt växellådor och axlar. Därutöver erbjuder man teknikkonsulttjänster.

”Indien är redan idag en av världens största lastbilsmarknader och prognoserna tyder på en fortsatt mycket stark tillväxt”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Stora satsningar på förbättrad infrastruktur samt mer strikta regler för lastvikter kommer att kraftigt driva på efterfrågan på tunga lastbilar vilket gör marknaden särskilt intressant för Volvokoncernen.”

Enligt avsiktsförklaringen för Eicher Motors Limited över hela sin verksamhet inom lastbilar och bussar samt komponentaffären och verksamheten inom teknikkonsulttjänster till det nybildade samriskbolaget. Motorcykeltillverkingen kommer inte att ingå.

Volvokoncernen å sin sida tillför samriskbolaget USD 350M genom att lägga in sitt indiska återförsäljar- och servicenätverk på lastbilssidan i bolaget, värderat till USD 75M, samt skjuta till USD 275M i kontanter.

Kontanttillskottet innebär att samriskbolaget får mycket goda finansiella resurser för att kunna genomföra en offensiv satsning inom det tunga segmentet.

Volvo kommer till följd av affären att få ett direkt ägande i samriskbolaget på 45,6 procent. Eftersom Volvo även avser att köpa 8,1 procent av Eicher Motors Limited från majoritetsägaren, får Volvo direkt och indirekt en ägarandel på 50 procent i samriskbolaget.

Samriskbolaget kommer att ha sin produktion huvudsakligen koncentrerad till Eicher Motors Limiteds nuvarande fabrik i Pithampur i centrala Indien. Samriskbolaget kommer att få cirka 2 300 anställda och verksamhet inom samriskbolaget som kommer från Eicher Motors Limited hade under 2006 en omsättning på cirka SEK 3,0 miljarder samt ett rörelseresultat på SEK 128 M.
Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 4,2 procent. Parternas avsikt är att omedelbart slå ihop och etablera ett gemensamt service- och återförsäljarnät för lastbilar i Indien samtidigt som man inleder gemensamma projekt inom produktutveckling och inköp.  
”Eicher är en idealisk partner för Volvo på den indiska marknaden”, säger Volvos vice koncernchef Jorma Halonen som är ansvarig för koncernens expansion i Asien. ”Det är ett välskött bolag med bra ledning och med mycket värdefull kunskap om den indiska marknadens krav och behov samt en lovande satsning inom tunga lastbilar. Detta i kombination med Volvokoncernens finansiella styrka och expertis inom det tunga lastbilssegmentet ger samriskbolaget oerhört bra förutsättningar att förbättra en redan stark ställning inom det medeltunga segmentet och samtidigt bli en ledande aktör inom det växande tunga segmentet på den indiska marknaden.”

”Det här är en affär som är bra för båda parter”, säger Siddharta Lal, vd för Eicher Motors Limited. ”Vi ser fram emot att arbeta ihop med Volvo och att få ingå en allians med en av världens största tillverkare inom lastbilsindustrin. Med Volvos starka varumärke, deras stöd när det gäller produkter och teknologi samt finansiella styrka, kommer vi att bli väl positionerade för att fortsätta utveckla och stärka vårt varumärke och vår affär i Indien.”

Parterna kommer nu att inleda förhandlingar om slutgiltiga avtal. För genomförande av affären krävs godkännande från berörda myndigheter och aktieägarna i Eicher Motors Limited. Affären beräknas slutföras före halvårsskiftet 2008.
Affären skulle på kort sikt bara ge en marginell påverkan på Volvos lönsamhet, finansiella nettoställning och vinst per aktie.

2007-12-10

För  ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt  0705-59 11 49     

Investor Relations:
Christer Johansson, 031-66 13 34 alt 070-654 55 22

Angående press- och telefonkonferens:
AB Volvo kommer idag att anordna en kombinerad press- och telefonkonferens i Stockholm med start klockan 10.00. Under press- och telefonkonferensen representeras Volvo av bland andra koncernchef Leif Johansson. Jorma Halonen, ställföreträdande koncernchef och ansvarig för koncernens expansion i Asien, samt Siddhartha Lal, vd för Eicher Motors Limited, kommer att medverka via telefon.

Tid: kl. 10.00
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, 113 81 Stockholm

Presskonferensen kommer att direktsändas via internet på www.volvo.se och det ges även möjlighet att delta och ställa frågor via telefon. För att ladda ned presentationer gå till www.volvo.se under ”aktieägare”. De som önskar medverka vid presskonferensen via telefon ringer 08-506 269 30, 5-10 minuter före start.

Eicher Motors webbplats