Volvo startar projekt med hybriddrivna renhållningsfordon i Göteborg och Stockholm

Energimyndigheten har beviljat AB Volvo ett stöd på 9,8 MSEK för ett projekt inom utveckling av ny hybridteknik för tunga fordon. Projektet omfattar utveckling och provning av hybridteknik i två renhållningsfordon i Göteborg och Stockholm. Målet med projektet är att uppnå bränslebesparingar på upp till 30 procent.
Hybrid_truck_bus_142x88.jpg
Projektet genomförs tillsammans med två av Volvos stora kunder inom avfallshantering. Fordonen beräknas kunna tas i drift i början av 2008. Utvärdering och provning kommer att ske i samarbete med kunderna och pågå under ett till tre år. Under hela projektet kommer Volvo att vidareutveckla och optimera tekniken för kommande serieproduktion. På båda fordonen kommer Volvo även att installera och testa ett nytt säkerhetssystem för fordon i stadstrafik.

Volvo har sedan 15-20 år tillbaka arbetat med forskning och utveckling av grundläggande hybridteknik. Volvos egna tester och simuleringar visar att hybriddrift för tunga fordon lämpar sig bäst för fordon som under sin körning tvingas till många stopp och starter, typfallet är bussar, distributionslastbilar och renhållningsfordon. I dessa fall kan bränslebesparingen bli ända upp till 35 procent.

2007-02-15

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB