Första fläkthuset till GE90 har levererats från Aero-Craft

Det första färdigbearbetade fläkthuset har levererats från Volvo Aeros företag Aero-Craft i Newington, Connecticut, USA. Fläkthuset sitter i världens största flygmotor, GE90 och har en diameter på nära 3,5 meter.
First fan case to GE90 delivered

Genom förvärvet av Aero-Craft utanför Hartford i nordöstra USA i december 2004 kunde Volvo Aero lägga ännu en specialiseringsdetalj till sin produktportfölj; fan case eller fläkthus. Fläkthuset, som omsluter den främre delen av flygmotorn, är motorns största komponent. Samtidigt ingick Volvo Aero en strategisk allians med Carlton Forge, som bland annat innebär att Volvo Aero och Carlton Forge ska leverera fläkthus till ett antal motortyper, däribland General Electrics GE90, där Volvo Aero har ett avtal med Carlton Forge.

Detaljen är tillverkad av aluminium och väger 2,7 ton när smidet kommer in. Efter bearbetningen väger detaljen omkring 600 kilo.

–Vi har lärt oss oerhört mycket på den här uppstarten som kommer att underlätta kommande fläkthusuppstarter. Den stora utmaningen var att vi startade från ett blankt papper. Aero-Craft har aldrig tillverkat en sådan här detalj förut och vi var inte vana vid materialet, så hela den industriella strukturen behövde byggas från grunden, säger Martin Thordén, projektledare.

–Personalen här har gjort ett mycket bra arbete, vi tillverkade första detaljen utan avvikelser trots att det här var den första detaljen i sitt slag, säger Martin Wänblom, VD på Aero-Craft.

Aero-Craft kommer också att tillverka fläkthus till bägge motoralternativen för Boeings kommande 787-plan, Rolls-Royce Trent 1000 och General Electrics GEnx. GEnx kommer även att sitta på den uppdaterade versionen av Boeing 747 som kommer att tas i trafik under 2009.

Den stora efterfrågan på komponenter från Aero-Craft ledde fram till beslutet att bygga ut anläggningen i Newington kraftigt. I november togs det första spadtaget till den nya fabriksbyggnaden som väntas stå klar sommaren 2007. I samband med detta kommer också personalstyrkan att successivt öka från dagens cirka 50 till omkring 90 personer. 

2007-01-16

För mer information, kontakta Martin Wänblom på Aero-Craft, tel +1 860 667 8502

 

Bilder finns tillgängliga på
www.volvo.com

 

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB