Malin Persson ny vd för Volvo Technology

Malin Persson har utsetts till ny vd för Volvo Technology, en affärsenhet inom Volvokoncernen. Hon tillträder tjänsten den 1 september i år och efterträder Lars-Göran Rosengren som då påbörjar sin tjänst inom Public Affairs vid koncernens huvudkontor.
Malin Persson
Malin Persson är idag chef för Volvokoncernens strategiavdelning där hon arbetat sedan 2000. Hon har arbetat inom koncernen i många år och haft en rad olika befattningar, bland annat som ansvarig för Environmental Affairs och chef för Volvokoncernens affärs- och logistikutveckling. Hon sitter dessutom med i styrelserna för bland andra Volvo Lastvagnar, Volvo Technology Transfer AB och GreenCargo AB.

Malin Persson kommer att rapportera till Lars-Göran Moberg som ingår i Volvos koncernledning.

Volvo Technology är en affärsenhet inom Volvokoncernen som utvecklar ny teknik och nya koncept för produkter och processer inom transport- och fordonsindustrin. Största kunder är de olika bolagen inom Volvokoncernen samt Fordägda Volvo Personvagnar.

2007-06-29

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.