Professor Marcus Aldén får Volvostipendium

Professor Marcus Aldén, Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet, har tilldelats 2006 års stipendium ur ”Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning”. Stipendiet, som är på 250 000 kronor, får Marcus Aldén för sitt forskningsarbete inom området laserdiagnostik med förbränningstekniska tillämpningar.
Marcus Aldéns arbete har inneburit en ökad förståelse och kunskap om olika förbränningsfenomen, vilket i många fall haft en direkt avgörande betydelse för möjligheterna att utveckla miljövänliga energiomvandlare, bl a förbränningsmotorer. Marcus Aldén är initiativtagare till CECOST, Centre of Combustion Science and Technology, som är ett nationellt forskningscenter inom förbränningsområdet. Syftet är att bedriva forskning, framför allt inom grundläggande områden, men också att bedriva en integrerad forskarskola och erbjuda doktorander relevanta kurser inom förbränningsområdet.

Marcus Aldén initierade därutöver bildandet av den Skandinavisk-Nordiska sektionen av ”the Combustion Institute”, och är sedan 1999 dess ordförande. Sedan 2002 är Aldén också medlem i styrelsen för ”the Combustion Institute”.

Priset delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid en prisceremoni som äger rum på AB Volvo 14 mars 2007. Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983–1987 och styrelseordförande 1997-1999.  

2007-03-06

För ytterligare information, vänligen kontakta professor Bengt Kasemo, ordförande i stiftelsens vetenskapliga råd,  031-772 33 70

För bild  på Marcus Aldén, kontakta Pär Aronsson, 031-66 13 73