AB Volvo publicerar årsredovisning för 2006

Idag, måndagen den 12 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för 2006. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.volvo.com eller www.volvo.se, Volvos hemsida på Internet.
annual_report2006_142x88.jpg
2007-03-12

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Christer Johansson, 031-66 13 34, 0706-54 55 22

Download

070312_annualreport_sv.pdf Format PDF Size 14 KB