Volvokoncernen presenterar hybridteknologi i Bryssel

Vid ett evenemang på Bibliothéque Solvay i Bryssel presenterar Volvokoncernen idag sin egenutvecklade och unika hybridlösning för tunga fordon som lastbilar och bussar. Evenemanget är ett led i Volvokoncernens satsning för att göra kommersiellt gångbar hybridteknologi för tunga fordon tillgänglig på marknaden.
Volvo hybrid bus
Vid evenemanget deltar bl a Jan-Eric Sundgren, medlem av Volvos koncernledning med ansvar för samhälls- och miljöfrågor, samt Volvo Bussars vd Håkan Karlsson.

Deltagarna får bl a se och testköra en buss med hybriddrift och vidare kommer Volvokoncernens hybridkoncept I-SAM – Integrated Starter Alternator Motor – att presenteras i detalj. I-SAM kan ge bränslebesparingar på upp till 35 % beroende på användningsområde och körförhållanden. Även fordonens underhållskostnader kan sänkas genom minskat slitage av bromssystem. Volvokoncernen utvecklar också hybridteknik för anläggningsmaskiner som t ex hjullastare, där bränslebesparingen kan bli ända upp till 50 %.

”Den allt större uppmärksamheten kring klimatfrågan och osäkerheten kring tillgången på olja med åtföljande ökade bränslekostnader, gör vårt hybridkoncept mycket intressant både för våra kunder och för samhället i stort,” säger Jan-Eric Sundgren, ansvarig för samhällsfrågor i Volvos koncernledning.

Volvokoncernen är ledande inom hybriddrift för tunga fordon som lastbilar och bussar och presenterade i mars förra året en unik hybridlösning som har stor potential att bli kommersiellt gångbar. De första fordonen beräknas komma i produktion 2009.

2007-03-20

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

 

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 15 KB
PDF of Press release (FRA) Format PDF Size 16 KB