Volvo IT tecknar avtal med Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen tecknar ett treårsavtal med Volvo IT. Affären innebär att Volvo IT övertar ansvaret för driften av regionens ekonomisystem och det system som hanterar lönerna för regionens 50 000 anställda.
Det är första gången Volvo IT deltar i en offentlig upphandling. Sedan tidigare lagrar Volvo IT alla digitala röntgenbilder med tillhörande patientinformation från regionens sjukhus i samarbete med medicinteknikföretaget GE Healthcare.

– Den här affären innebär ett genombrott för vår satsning på den offentliga sektorn. Vi har en unik affärsmodell som innebär öppenhet och kostnadseffektiv samordning av IT-resurserna, säger Ulf Nilsson, VD på Volvo IT.

Västra Götalandsregionen har en årlig budget på totalt cirka 37 miljarder kronor. Pengarna används för regional utveckling och service inom hälsovård, sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, utbildning, näringsliv och miljö. Cirka 90 procent av regionens anställda arbetar inom sjukvården.

2007-05-23

För ytterligare information, vänligen kontakta Ann-Louise Öhrn, informationschef, Volvo IT, tel 031-661088,  ann-louise.ohrn@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 15 KB