Emission av obligationslån

Volvo Treasury AB (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 600 miljoner under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 19 Oktober 2007 med förfallodag den 19 April 2010 och med en tre månaders rörlig ränta.

Denna information samt länk till emissionsvillkoren i sin helhet, jämte skälen till emissionen, återfinns på Volvo’s web site http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/investors/langivarinfo/.

Enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 18 oktober 2007, kl 09.15.

2007-10-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34.

Download