Viktig milstolpe för Volvo Aero i arbetet med att utveckla ett nytt munstycke

Volvo Aero har passerat en viktig milstolpe i arbetet med att utveckla ett helt nytt munstycke för den europeiska rymdraketen Ariane. Samtliga teknologier är nu verifierade på det nya munstycket. Nästa steg är motortest i början av 2009.

Genom att använda ny svetsteknik på ett innovativt sätt blir det nya munstycket billigare att tillverka, samtidigt som det blir tillförlitligare och risken för defekter minskar kraftigt. Den nya teknologin kan på sikt även komma att användas på fler rymdraketer än Ariane.

Till dagens Ariane-raketer svetsas flera hundra smala rör intill varandra, så att de tillsammans bildar en stor kon, ”raketmunstycket”. Ovanpå denna konstruktion svetsas ett stort ”avgasrör”, en manifolder. Allt förutsätter att det finns skickliga och hantverkskunniga svetsare – och det har Volvo Aero – men det tar tid och har sina nackdelar.

Den nya konstruktionen (SWEA Sandwich Nozzle), som utvecklats på Volvo Aero, är helt slät på insidan – och den saknar manifolder. Resultatet är ett betydligt styvare och mer robust munstycke. Tillförlitligheten ökar. Risken för att munstycket ska drabbas av defekter minskar drastiskt. Dessutom minskar kostnaderna för ett munstycke markant.  

Metoden bygger på lasersvetsning av tunn plåt och uppbyggnad av metallstrukturer med laser (MD). För den aktuella konstruktionen används inte mindre än 15 kilometer MD-svets för att bygga en ”förstärkningsjacka”, en lastbärande struktur, på 70 kg på en mycket tunn struktur. Detta är helt unikt i världen för ett raketmunstycke.

En annan innovation är att man använder sig av ultraljudsstyrd fräsning, där man åstadkommer precisionsbearbetning på hundradelar av en millimeter, i en plåt som är 0,6 mm tjock.

I början av 2009 ska raketmunstycket testas ”skarpt” på Arianes Vulcain 2-motor, efter drygt fyra års utvecklingsarbete. Den nya teknologin har resulterat i ett 10-tal nya patent. 

Hittills har de nya teknologierna verifierats i en ny automatiserad robotsvetscell på ett forskningsinstitut i Danmark, men nu är planerna att man ska bygga upp en likadan cell på Produktionstekniskt Center på Innovatum i Trollhättan i samverkan med ESA, European Space Agency. Detta förutsätter ett beslut om fortsatt svenskt deltagande i Ariane-programmen.

– SWEA är ett bra exempel på hur vi hjälper våra rymdkunder i Europa, samtidigt som vår rymdverksamhet ger oss konkurrensfördelar. Samma lättviktsteknologier har gjort att vi kunnat ta hem flera stora civila flygmotorkontrakt. Detta visar samtidigt att vi kan och är beredda att ta en aktiv del i Ariane raketens vidareutveckling, kommenterar Staffan Zackrisson, vd på Volvo Aero.