Förändringar i Volvos koncernledning

Volvos finanschef Pär Östberg tar över ansvaret för koncernens asiatiska lastvagnsverksamhet i samband med att Jorma Halonen går i pension den första april i år. Halonens övriga arbetsuppgifter kommer att fördelas på övriga medlemmar av koncernledningen. Ny finanschef och efterträdare till Pär Östberg kommer att utses under första kvartalet i år efter årsbokslutet.
Pär Östberg

Pär Östberg har arbetat flera år i Asien, bland annat i rollen som chef för Volvo Treasury Asia. Dessutom har han suttit i Nissan Diesels styrelse och som tidigare finanschef för Renault Trucks varit djupt involverad i arbetet med att integrera Renault Trucks och Mack i koncernen.

”Pärs erfarenhet både av Asien och av integreringen av nya förvärv gör honom synnerligen lämpad att ta över ansvaret för den asiatiska lastvagnsverksamheten”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Pär för med sig en erfarenhet och ett kunnande som garanterar kontinuitet i det viktiga arbetet med att växa koncernen i Asien.”

Jorma Halonens uppdrag i ett antal internstyrelser kommer att tas över av övriga medlemmar av koncernledningen.

2008-01-09

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

 

Download