Emission av obligationslån

Volvo Treasury AB (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 500 miljoner under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 7 mars 2008 med förfallodag 7 september 2009. Obligationslånet har en fast ränta.

Denna information samt länk till emissionsvillkoren i sin helhet, jämte skälen till emissionen, återfinns på Volvokoncernens webbplats

 

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 7 mars 2008, kl 10.00.

2008-03-07

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB