AB Volvo träffar uppgörelse med amerikanska myndigheter angående olja-för-mat

AB Volvo har ingått ett förlikningsavtal med den amerikanska finansinspektionen, U.S. Securites and Exchange Commission (SEC), och samtidigt träffat en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet, U.S. Department of Justice (DOJ) med anledning av två av dottebolagens affärer med Irak under FN:s Olja-för-mat-program. Uppgörelsen med DOJ innebär att anklagelserna mot dotterbolagen kommer att skrivas av om tre år om Volvo uppfyller vissa villkor.
Sammantaget innebär uppgörelserna bland annat att Volvo betalar USD 19,6 M i böter, och återbetalning av vinster som dotterbolagen genererat till följd av Irakkontrakten samt ränta. Resultateffekten till följd av betalningen under första kvartalet uppgår till cirka USD 10M. Uppgörelserna innebär också skärpta krav på Volvokoncernens interna kontrollsystem.

”Det inträffade är givetvis beklagligt, men vi noterar ändå med viss tillfredsställelse att myndigheterna uttalat sig positivt om såväl Volvos samarbete, som Volvos egna undersökning och åtgärder,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Det är viktigt att vi alla nu tar lärdom av det som skett.”

2008-03-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB