Lastbilsleveranser april 2008

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under april i år till 24 616 fordon, vilket är en ökning med 44 % jämfört med motsvarande period förra året.
Truck deliveries April 2008

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

 

 

Leveranser

April

Change

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2008

2007

 

2008

2007

 

Europa

13 262

10 264

29%

49 337

39 101

26%

    Västra Europa

10 366

7 970

30%

39 327

31 508

25%

    Östra Europa

2 896

2 294

26%

10 010

7 593

32%

Nordamerika

3 689

1 220

202%

10 826

10 244

6%

Sydamerika

1 547

1 089

42%

5 101

4 085

25%

Asien

4 346

2 728

59%

18 924

5 858

223%

    Mellanöstern

1 223

901

36%

5 014

2 960

69%

    Övriga Asien

3 123

1 827

71%

13 910

2 898

380%

Övriga marknader

1 772

1 769

0%

6 319

4 273

48%

Totalt Volvokoncernen

24 616

17 070

44%

90 507

63 561

42%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

4 028

2 708

49%

16 088

7 033

129%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 929

2 451

20%

10 909

6 663

64%

Tunga lastbilar (>16t)

17 659

11 911

48%

63 510

49 865

27%

Total Volvo Group

24 616

17 070

44%

90 507

63 561

42%

 

För komplett version av lastvagnsreleasen, se bifogat dokument eller besök Volvokoncernen -> aktieägare -> lastbilsleveranser alt. VolvoGroup.com -> investors -> truckdeliveries

2008-05-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Tommy Kohle, Volvo Trucks, 031-66 65 17

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg; AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 35 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 35 KB