Första ordern på Volvos nya hybridbuss

Volvo Bussar har fått sin första order på företagets nya hybridbuss, Volvo 7700 Hybrid. Bussoperatören Sales-Lentz i Luxemburg har beställt sex hybridbussar med leveransstart 2009.
Volvo 7700 Hybrid bus
Volvo Bussar lanserade för några veckor sedan sin hybridbuss Volvo 7700 Hybrid. Tack vare Volvoutvecklade hybridkomponenter och en bränslebesparing på upp till 30 procent, är det en ekonomiskt attraktiv hybridbuss.

Många av Europas bussoperatörer har visat ett mycket stort intresse för den nya hybridbussen och nu har Volvo Bussar fått den första ordern.

Det är Luxemburgs största rese- och transportföretag Sales-Lentz som har beställt sex hybridbussar. Ordern skrevs under i närvaro av Luxemburgs transport- och miljöminister vid ett stort transportsymposium som Sales-Lentz anordnat. Under symposiet diskuterades hur kollektivtrafiken kan bidra till att uppfylla Kyotoavtalet.

”Ett sätt att bidra är att köra med bussar som har lägre bränsleförbrukningen och därmed också lägre emissionerna,” säger Jos Sales, en av delägarna i Sales-Lentz.

”Men om vi skall kunna välja sådana bussar i större skala, måste det vara ekonomiskt gångbart. Det är anledningen till att vi valt Volvos hybridbussar, Trots ett högre inköpspris, ger de över tid en lägre kilometerkostnad tack vare den kraftiga bränslebesparingen.”

Bussarna kommer att gå i vanlig linjetrafik i och omkring Luxemburg City, företrädesvis på sträckor med täta stopp så att hybridtekniken utnyttjas maximalt.

Den första bussen kommer att levereras till Sales-Lentz hösten 2009 och de övriga fem under 2010 då serieproduktionen startat.

Volvo har valt att utveckla en parallellhybrid där en liten dieselmotor och en elmotor används var för sig eller tillsammans. Bussen lagrar bromsenergi i batterier och 
använder den energin för att driva elmotorn. Dieselmotorn stängs av vid hållplatser och bussen kör avgasfritt och i det närmaste ljudlöst från hållplatsen med hjälp av elmotorn. Först när bussen nått 15-20 km/h startar dieselmotorn igen.

2008-10-29

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

Ladda ner bild >>

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 20 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 21 KB