Volvokoncernen introducerar 4:e generationens hybridlösning

Volvokoncernen introducerar nu 4:e generationens hybridlösning på bred front i såväl bussar som lastbilar och anläggningsmaskiner. ”Vår hybridlösning för tunga fordon är något helt annat än det som hittills funnits på marknaden”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. "I kraft av våra volymer och resurser har vi kunnat ta fram en mer standardiserad plattformslösning vilket är en förutsättning för att hybridteknologin skall kunna få ett brett kommersiellt genomslag inom den tunga fordonssektorn."
Volvo Group introduces fourth-generation hybrid solution

Volvo har sedan 1980-talet provat olika typer av hybridlösningar och i mars 2006 premiärvisade Volvokoncernen världens första kommersiellt gångbara hybridlösning för tunga fordon. Volvos lösning bygger på ett koncept som sammanfattats i begreppet I-SAM – Integrated Starter, Alternator Motor (integrerad startmotor, generator och motor). I den här lösningen arbetar en elmotor och en dieselmotor parallellt vilket innebär att de båda motorerna kan utnyttjas inom de områden där de är effektivast. Det här för med sig en högre kapacitet jämfört med seriehybrider, men också minskad förbrukning och ökad körbarhet – samtidigt.

 

Fjärde generationen
”Det här är vad vi kallar för den fjärde generationens hybridteknologi”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Om några år kommer hybridtekniken inte att vara en speciallösning utan en teknologi som kommer att finnas på merparten av nya stadsbussar och distributionslastbilar. Fjärde generationens hybridteknologi har de förutsättningar som krävs för att en sådan utveckling skall bli möjlig.”

De goda marknadsmässiga förutsättningarna för Volvokoncernens hybridteknologi hänger samman med att den bygger på en plattformslösning med hög andel standardkomponenter. De lösningar som hittills funnits på marknaden, och som även Volvokoncernen erbjudit, har byggt på hög andel specialkomponenter. Detta har försvårat volymtillverkning och medfört att fordonen blivit betydligt dyrare än motsvarande standardfordon. En annan fördel med en anpassningsbar plattformslösning som den som Volvokoncernen har tillgång till, är att den kan användas till många olika produkter och applikationer vilket ytterligare ökar volymerna och minskar produktionskostnaderna.

”Volvo ser goda möjligheter att utveckla hybridteknik för alla segment inom tunga fordon, allt från bussar och anläggningsmaskiner till lastbilar för distribution och fjärrtrafik”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Volvo Lastvagnar
Under hösten kommer ett antal av Volvokoncernens hybridfordon att visas upp på olika mässor, bland annat vid IAA i Hannover som pågår mellan 25 september och 2 oktober. Volvo Lastvagnar kommer där att visa upp världens första tunga hybridsopbil, Volvo FE Hybrid. Lastbilen, som premiärvisades i april i år, är en av två hybridsopbilar som testas i drift i Sverige av renhållningsföretagen Renova och Ragn-Sells. De här sopbilarna kan ge bränslebesparingar på upp till 20 procent och motsvarande minskning av koldioxidutsläpp. Därutöver är hybridsopbilen helt avgasfri och tystgående under eldrift, något som är viktigt både ur ett arbetsmiljöperspektiv men också på grund av att renhållningsfordon ofta arbetar i tätbebyggda områden tidigt på morgnarna.

Volvo Bussar
Inom kort lanserar Volvo Bussar också sin nya hybridbuss i Europa baserad på Volvokoncernens hybridteknologi, Volvo 7700 Hybrid, med produktionsstart under 2009. Hybridtekniken ger här en bränslebesparing på upp till 30 procent. Volvo Bussar kommer också framöver att genomföra fältprover med sex hybriddrivna dubbeldäckare på vissa linjer i London, en satsning som kommer att få stor betydelse för den framtida marknaden för hybridbussar i London.

Volvo Construction Equipment
Även Volvo Construction Equipment ligger långt framme med sin hybridteknologi. Vid mässan Conexpo i Las Vegas i mars i år gjorde Volvo Construction Equipment succé med sin hybridhjullastare, den första i sitt slag i världen, som med upp till 10 procent lägre bränsleförbrukning visar på de fördelar som hybridsystem kan erbjuda även för anläggningsmaskiner. Volvo Construction Equipment räknar även med att kunna utveckla hybridlösningen och därmed få ytterligare lägre bränsleförbrukning. Leveranserna av hybridhjullastaren, L220F, beräknas starta under 2010, med viss förproduktion under 2009.

För mer information om Volvokoncernens hybridteknik se: http://www.volvo.com/group/global/en-gb/volvo+group/ourvalues/environment/hybrids/hybrid_technology

För bilder, sök ”hybrid” på: http://imagegallery.volvogroup.volvo.se/

För rörliga bilder, se vårt reportage om världens första hybridsopbil på: http://www.volvo.com/group/global/en-gb/volvo+group/videos/group_videos

2008-09-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031 66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 20 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 21 KB