Fakta som räddar liv

Volvo Lastvagnars egen avdelning för olycksforskning ART (Accident Research Team) har under fyra decennier byggt upp en unik kunskapsbas som är oöverträffad i lastbilsbranschen.
bildtext: Fakta som räddar liv

 – Resultatet av vårt arbete är en del av varje ny säkerhetslösning som Volvo Lastvagnar presenterar. Våra data pekar ut inriktningen för de ingenjörer som utvecklar tekniken, säger Anna Wrige som är chef för Accident Research Team.

ART har genomfört drygt 1 500 undersökningar av lastbilsolyckor under årens lopp. Detta har genererat en kunskapsbas som är ovärderlig i Volvos säkerhetsarbete. Parallellt har samarbeten med andra länder och myndigheter resulterat i informationsutbyte på vetenskapligt hög nivå. Därmed harVolvos forskning bidragit till säkerheten för kommersiella fordon över hela världen.

Fokus på aktiv säkerhet
Accident Research Teams forskning syftar till att förbättra både den passiva och aktiva säkerheten. Forskningen om passiv säkerhet ska göra följderna av en olycka så små som möjligt, medan aktiv säkerhet fokuserar på att undvika olyckor.

- Med den passiva säkerheten i lastbilen har vi kommit långt. Nu ligger fokus på aktiv säkerhet och att förebygga olyckor. Inte minst för att vi vet att den mänskliga faktorn bidrar i så mycket som nio av tio olyckor, säger Anna Wrige.

Tre grundläggande frågor
Gruppens arbetssätt kan i princip uttryckas med hjälp av tre frågor: Hur ser olycksförloppen ut? Varför inträffade olyckorna? Vad kan vi göra för att förhindra dem?

- Vårt arbete går ut på att finna och kartlägga de viktigaste olycksorsakerna. Detta ger oss en bild av de stora säkerhetsutmaningarna i den moderna trafiken. Men Volvo Lastvagnar kan inte ensamt lösa problemen. Det krävs ett välutvecklat samarbete mellan alla parter, fordonstillverkare, säkerhetsorganisationer och samhället, säger Anna Wrige.

Ett axplock av alla data
Olycksforskarnas arkiv innehåller både välkända och mindre kända data, till exempel:

Bara 10 till 15 procent av alla som dödas eller skadas svårt i lastbilsolyckor befinner sig i lastbilen. Mellan 55 och 65 procent sitter i bilar och mellan 20 och 30 procent är oskyddade trafikanter.
I frontalkrockar mellan lastbil och personbil är det i nio fall av tio bilisten som kommit över på fel sida av vägen.
Singelolyckor där lastbilen välter eller kör av vägen står för hälften av alla som dödas eller skadas svårt i lastbilar.
20 procent av alla singelolyckor med lastbil orsakas av trötthet.
Samspel med oskyddade trafikanter
I olycksforskarnas material finns också en rad olyckor som förmodligen kunde förhindrats med ett ökat samspel mellan lastbilsföraren och utsatta trafikanter som cyklister och fotgängare.

- Vi har ett stort ansvar för att ge lastbilsföraren bästa möjliga runtomsikt. Här jobbar vi både med bättre speglar och med kameror. Men det är också viktigt att andra trafikanter får ökad kunskap om hur svåra de är att upptäcka från lastbilsförarens höga och skymda position, säger Anna Wrige.

Verksamma sedan 1969
Volvo Lastvagnars olycksforskning fyller 40 år under 2009.  ART - som i början kallades haverikommissionen - bildades 1969 för att utreda och skapa kunskap om lastbilsolyckor som leder till personskador.

Då som nu turas medlemmarna i gruppen om att ha beredskap för att rycka ut till olycksplatser i Göteborgsområdet för undersökning och dokumentation. Även olyckor på längre avstånd från Göteborg utreds, men då i efterhand. En viktig del av utredningen är att prata med lastbilsföraren för att veta hur han upplevde olyckan och situationen precis innan.

- Från början låg fokus på de åkande i lastbilen. Numera har vi ett helhetsperspektiv som omfattar alla inblandade i de olyckor vi kartlägger, avslutar Anna Wrige.

Besök Volvo Lastvagnars webbplats För ytterligare information