Volvo Aero Norge tecknar nytt avtal med Pratt & Whitney om fortsatt leverans av axlar till flygmotorer och gasturbiner

Efter en längre tids förhandlingar har Volvo Aero Norge (VAN) nyligen tecknat ett tioårskontrakt för fortsatt produktion och leverans av jetmotoraxlar till Pratt & Whitney. Kontraktet omfattar även leverans av axlar till Pratt & Whitneys F135-motor för produktionsfasen av Joint Strike Fighter-programmet (JSF).

Kontraktet är värt minst 300 MNOK, (ca 373 MSEK). Det totala värdet är beroende av hur många axlar som i slutändan levereras. Antalet kan variera beroende på den allmänna flygtrafiks- och marknadssituationen, men för enbart F135-axlarna kan det röra sig om ett totalt antal på mellan 800 och 1 400 axlar, som vid en senare förlängning av det befintliga avtalet kan bli många fler. VAN är huvudleverantör av axlar till den ena av de motorvarianter som JSF kan utrustas med, varför både motorvalet och antalet flygplan som beställs påverkar det totala antalet som VAN kommer att leverera. Motorprogrammet förväntas pågå fram till ca. 2040.

Pratt & Whitney är en av företagets stora kunder. Under många års samarbete har VAN med sina kvalitetsprodukter skapat sig ett gott rykte på marknaden och profilerat sig som en tillförlitlig och konkurrenskraftig leverantör.

”Vi är väldigt nöjda med detta avtal, som bekräftar vår position som ”shaft-leverantör” och långsiktig samarbetspartner till Pratt & Whitney”, säger Odd Tore Kurverud, vd för Volvo Aero Norge.

VAN:s leveranser till Pratt & Whitney omfattar flera axelvarianter, både till flygmotorer och till gasturbiner för industriellt bruk. I avtalet ingår även leveranser av axlar till F16-motorn. VAN har redan levererat axlar till hela utvecklingsprogrammet för den nya F135-motorn i JSF.

 För VAN innebär detta långsiktiga kontrakt att sysselsättningen i axelverkstaden (shaft) säkras framöver och med tanke på det fortsatta engagemanget kring JSF, utgör det även ett solitt underlag för utökad verksamhet.